A NAH által NAH-1-1748/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Cégünk felsőfokú végzettségű, a műszeres analitikai, munkahelyi, munkaegészségügyi vizsgálatok területén sokéves tapasztalattal és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) által kiadott szakértői engedéllyel rendelkező szakembereivel vállalja kis-, középvállalati, és multinacionális környezetben a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokban, valamint a területileg illetékes Munkavédelmi Felügyelőség által előírt munkahelyi, munkaegészségügyi mérések elvégzését, értékelését és dokumentálását.

Munkahelyi mérések elvégzését az alábbi területeken vállaljuk:

A munkahelyi, munkaegészségügyi mérések elvégzését az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működő a NAH által NAH-1-1748/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium munkatársai végzik a laboratórium műszerparkjával.

Munkahelyi zajmérés

A munkavállalókat érő zajexpozíció mérése és értékelése a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet és a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint történik, hatósági eljáráshoz, kockázatértékeléshez, egyéni hallásvédő eszköz kiválasztásához.

A munkahelyi zajterhelés mérését a vonatkozó 66/2005. (XII. 22.) EüM rendeletben előírtak szerint végzik vizsgáló munkatársaink. A jogszabályban előírtaknak megfelelően a munkahelyi zaj mérését és értékelését a NAT által akkreditált vizsgálólaboratórium, vagy a területre érvényes az EEKH által kiadott szakértői engedéllyel rendelkező szakértő végezheti.

A munkahelyi zajmérésekhez 1. pontossági osztályú, MKEH által hitelesített zajmérő műszereket használunk. A munkavállalót érő zajexpozíció meghatározásához a munkavállaló munkahelyén, illetve munkaposztjain az alábbi paramétereket szükséges vizsgálni:

   • LAeq - egyenértékű A-hangnyomásszint [dB]
   • LCeq - egyenértékű C-hangnyomásszint [dB]
   • LCpeak - a zajszintmérő csúcs időállandójával mért legnagyobb C-hangnyomásszint [dB]

A vizsgálat eredményeként az alábbiakat határozzuk meg:

   • LEX,8h - munkavállaló napi 8 óra megítélési időre vonatkoztatott zajexpozíciója [dB]
   • Lmax - munkahelyen fellépő legnagyobb C-hangnyomásszint [dB]
   • LAM - munkavállalót érő egyenértékű A-hangnyomásszint [dB]

A munkahelyi zajmérésről a vizsgálólaboratórium által készített vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül. A mérési eredmények alapján, szükség esetén szakértői tevékenységként egyéni hallásvédő eszköz kiválasztást is végzünk.

Megrendelői igény esetén a vizsgált üzemegységek és helyiségek színezett munkahelyi zajtérképét is elkészítjük a műszeres vizsgálati eredmények és a szükséges kiegészítő mérési eredmények alapján.

Általános (üzemi) munkahelyi zajexpozíciós határértékek a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint:

   • alsó beavatkozási határérték (LEX,8h ; Lmax): 80 dB(A) ; 135 dB(C)
   • felső beavatkozási határérték (LEX,8h ; Lmax): 85 dB(A) ; 137 dB(C)
   • zajexpozíciós határérték (LEX,8h ; Lmax): 87 dB(A) ; 140 dB(C)

Munkahelyi klímaparaméterek vizsgálata (hőmérséklet, páratartalom, huzat)

A vizsgálatok során a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai szerint a munkahelyek jellemző tartózkodási/munkavégzési helyein mérjük a száraz hőmérsékletet, a relatív páratartalmat és a légmozgás (huzat) értékét. Ezekből határozzuk meg a jogszabály által előírt effektív, illetve korrigált effektív hőmérsékletet, mely érték a jogszabály szerinti határértékekkel összevethető. A vizsgálatokat minden esetben akkreditált kalibráló laboratórium által kalibrált légállapot mérő műszerekkel végezzük. A sugárzó hőhatásnak kitett munkavállalók esetén a mérési pontokban glóbusz hőmérővel hősugárzást is mérünk. A klímaparaméter vizsgálatok eredményeként meghatározzuk a munkahelyeken az effektív hőmérséklet (EH) értékét, amit a jogszbály 2. számú mellékletében található táblázattal kell összevetni. A mérési eredményekről a vizsgálólaboratórium által készített vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Munkahelyi megvilágítás mérés (beltéri, kültéri, biztonsági világítás)

A vizsgálatok során a vizsgálandó helyiségek, szabadterek teljes területén és jellemző munkavégzési helyein mérőháló felvételét követően mérjük a mesterséges megvilágítás értékeit, amiből meghatározzuk a megvilágítás átlagértékét (E [lux]) és térbeli egyenletességét (U0). Belső téri vizsgálatok esetén az MSZ EN 12464-1:2012 szabvány, kültéri mérések esetén az MSZ EN 12464-2:2014 szabvány előírásai szerint végezzük el a mérést, és a szabványokban maghatározott határértékekhez hasonlítjuk a vizsgálati eredményeket. A vizsgálatok során ellenőrizzük a világítótestek színvisszaadását (Ra), színhőmérsékletét (Tcp) is. A megvilágítás vizsgálatokról a vizsgálólaboratórium által készített vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül. A biztonsági világítás mérését az MSZ EN 1838:2014 szabvány elõírásai szerint végezzük.

Munkahelyi légszennyezők vizsgálata (por, rost, fémek, oldószerek, vegyi szennyezők, gázok)

A vizsgálatok során a vizsgálandó helyiségekben a dolgozók légzési zónájában veszünk mintát a dolgozók expozícióját okozó szennyezett levegőből a mintavételi eljárást leíró NIOSH vagy OSHA szabványok alapján. Szilárd légszennyezők tömegkoncentráció vizsgálatait analitikai eljárással saját laboratóriumunkban elemezzük, az egyéb légszennyezőket tartalmazó mintavevő filtereket, csöveket (oldószerek, fémek, savak, lúgok, stb.) együttműködő analitikai laboratóriumban elemeztetjük. Digitális kijelzős, adattárolós gázmérő készülékkel lehetőségünk van gáznemű légszennyezők (CO, NO2, oldószerek) és oxigén tartalom azonnali helyszíni vizsgálatára is. A vizsgálati eredményeket a 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben meghatározott egészségügyi határértékek alapján értékeljük. A levegőszennyezettség vizsgálatokról a vizsgálólaboratórium által készített vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Légkezelő rendszerek vizsgálata (frisslevegő mennyiség, elszívás, huzat, térfogatáram)

A vizsgálatok során az épületek beépített légkezelő rendszereinek áramlási viszonyait, befújt és elszívott légmannyiséget, valamint a betáplált levegő minőségi jellemzőit (hőmérséklet, páratartalom, légmennyiség, oxigéntartalom, stb.) tudjuk vizsgálni. A méréseket a leégkezelő rendszer csővezetékeiben, illetve a betáplálási és elszívási pontokon elhelyezett anemosztátokon végezzük el a feladattól függően. A vizsgálati eredményeket a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékekkel történő összehasonlítás, illetve a megbízó által meghatározott paraméterek (szükséges légmennyiség, stb.) alapján értékeljük. A légkezelő rendszerek vizsgálatokról a vizsgálólaboratórium által készített vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Technológiai tisztasági vizsgálatok (szálló és ülepedő por)

Egyes technológia folyamatoknál kiemelt figyelmet kell fordítani a technológiai tisztaságra. Az úgynevezett technológiai tisztaterekben vizsgálandó por koncentrációját hosszú idejű szálló, valamint ülepedő por vizsgálatával végezzük. A vonatkozó szabványok által előírt mintavételi idő 8 óra, 24 óra, 30 nap, de a megbízói igényektől függően ettől eltérő időtartamú is lehet. A mérési eredményeket a vonatkozó előírások, illetve a megbízó specifikációi szerint értékeljük. A szálló és ülepedő porvizsgálatokról vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Letölthető dokumentumok:

EHS Expert Kft. 2800 Tatabánya, Vértes u. 42./A
- all rights reserved -