Ehs Expert Kft.
A NAH által NAH-1-1748/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium
 

Cégünk szakértői engedéllyel és az ADR tanácsadás területén sokéves tapasztalattal rendelkező szakembereivel vállalja kis-, középvállalati, és multinacionális környezetben az ADR tanácsadói feladatok ellátását a 25/2014. (IV.30.) NFM rendelet előírásai alapján alkalmi megbízással, vagy folyamatos szolgáltatás ellátásával.

 

 

 

ADR biztonsági tanácsadás: a 25/2014. (IV.30.) NFM rendelet értelmében minden Magyarország területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozásnak, amely veszélyes áru szállítással, vagy azzal kapcsolatos tevékenységgel (áru feladás, csomagolás, berakás, kirakás, töltés vagy ürítés) foglalkozik, rendelkeznie kell ADR biztonsági tanácsadóval, akit a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) felé be kell jelentenie.

A tanácsadó fő feladata, hogy, minden lehetséges módon elősegítse, hogy a vállalkozás a tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban végezze. A tanácsadó feladata annak figyelemmel kísérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat.

Azon cégeknek, amelyek az ADR szabályai szerint csak mentességgel, korlátozott vagy engedményes mennyiségben szállítanak veszélyes árut, nem szükséges biztonsági tanácsadóval rendelkezniük, de a folyamatban részt vevő munkavállalóknak megfelelő képzésben kell részesülniük. Ezt az oktatást ADR szaktanácsadó tarthatja, aki erről bizonyítványt állít ki. Ellenőrzéskor a Katasztrófavédelem ezt kérheti.

 

Tanácsadónk engedélye közúti alágazatban az alábbi ADR osztályokra érvényes:

2 osztály - Gázok
3 osztály - Gyúlékony folyékony anyagok
4.1 osztály - Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok
4.2 osztály - Öngyulladásra hajlamos anyagok
4.3 osztály - Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
5.1 osztály - Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
5.2 osztály - Szerves peroxidok
6.1 osztály - Mérgező anyagok
6.2 osztály - Fertőző anyagok
8 osztály - Maró anyagok
9 osztály - Különféle veszélyes anyagok és tárgyak.

 

A törvény és a rendelet előírásai alapján vállaljuk:
 • tanácsadás a vállalkozások számára a veszélyes áruk szállítását illetően;
 • annak figyelemmel kísérése, hogy a vállalkozás tevékenysége során betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat;
 • éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége, vagy a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről.

 

A megbízás keretein belül vállaljuk:

 • a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését;
 • annak az ellenőrzését, hogy a vállalkozás figyelembe veszi-e a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket;
 • a veszélyes áruk szállítására, be- és kirakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárások kidolgozását;
 • a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, beleértve az előírások változásainak nyomon követését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását;
 • a szállítás vagy a be- és kirakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély-elhárítási eljárások kidolgozását;
 • a szállítás vagy a be- és kirakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, amennyiben szükséges, jelentés készítését;
 • a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások kidolgozását;
 • az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírások és különleges követelmények kielégítésének ellenőrzését
 • annak ellenőrzését, hogy a veszélyes áruk szállításában, be- és kirakásában résztvevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak;
 • a veszélyes áruk szállításakor, be- és kirakásakor fennálló veszélyek tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalát;
 • olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók;
 • olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek a be- és kirakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják;
 • a közbiztonsági terv készítését vagy meglétének ellenőrzését.

 

Vállaljuk még, olyan cégek számára, akinek nem szükséges biztonsági tanácsadóval rendelkezniük:

 • az ADR szerinti 1.3 oktatás megtartását,
 • az oktatás megtartásának igazolását, nyilvántartását.

 

Ha egy szállítás, ill. az áruk be- vagy kirakása közben bekövetkezett baleset személyeket, anyagi javakat vagy a környezetet érinti, vagy bennük kárt okoz, a lényeges információk összegyűjtése után vállaljuk a baleseti jelentés elkészítését.

 

 

Szakértői névjegyzék:
Nemzeti Közelekedési Hatóság névjegyzéke


Szakmai szervezet:
Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete

 

Ha a fentiekkel, vagy egyéb munkavédelmet érintő feladattal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal szakértő munkatársainkhoz!

 
     
 

 

EHS Expert Kft. 2800 Tatabánya, Vértes u. 42./A
- all rights reserved -